Elektryka

Przykładowe ceny usług

Powyższe ceny nie zawierają podatku vat i mogą ulec zmianom w poszczególnych markach pojazdów.

Elektryka
Diagnostyka komputerowa z kasowaniem błędów 50,00 PLN
Wymiana akumulatora 20,00 PLN
Demontaż / montaż alternatora 100,00 PLN
Demontaż / montaż rozrusznika 100,00 PLN
Test ładowania alternatora 10,00 PLN
Demontaż / montaż radioodbiornika 50,00 PLN